Om Avernakgaard

Avernakgaard er en gammel slægtsgård, som har været i familiens eje siden 1795. Gården fik sit navn fordi to brødre fra Avernakø flyttede til Fyn og købte jord til to gårde. De byggede hver sin gård, på hver sin jord.
Både Avernakgaard og Avernaklund har siden været i familiens eje, hvilken de stadig er i dag selv om familieforholdet efterhånden er ret langt ude.

Avernakgård har altid virket som traditionelt landbrug med køer og grise, men efterhånden blev den for lille, samtidig med at næste generation ikke havde lyst til at overtage med almindeligt landbrug. Derfor var den totale ombygning af den gamle svinestald til hestestald et naturligt skridt.

Margit:

Jeg har redet fra jeg var 6 år og fik min første pony som 11 årig. Selv om jeg er meget glad for heste blev det ikke til en hestefaglig uddannelse, men derimod en kontoruddannelse. Til daglig er det mig, som står for det praktiske i forbindelse med hestene dvs. fodring, ud- og indlukning, samt det administrative og kontakt til opstaldere.

Ernst:

Uddannet faglært landmand. Overtog derefter familiens landbrug. Til daglig er det Ernst, som står for pasning af stald og vedligeholdelse.